HARMONOGRAM TRENINGÓW

WTOREK:
godzina: 18:30 – 20:00
miejsce: Stadion OSiR – Warta Gorzów/ góra

CZWARTEK:
godzina: 18:30 – 20:00
miejsce: Orlik – ul. Puszkina

PIĄTEK: 
godzina: 18:30 – 20:00
miejsce: Stadion OSiR – Warta Gorzów/ dół