ORLIK E3

DSC_08577

KADRA
1. Bekhtkhold Artem
2. Broszko Bartłomiej
3. Czerepowicki Kacper
4. Dąbrowski Wojciech
5. Dura Szymon
6. Haponik Adrian
7. Leszkiewicz Błażej
8. Leszkiewicz Emil
9. Kołupajło Jakub
10. Kopienka Paweł
11. Krawczyk Tomasz
12. Polewicz Franciszek
13. Poźniak Igor
14. Różycki Ksawery
15. Rybiński Antoni
16. Sienkiewicz Tymoteusz
17. Słowik Maurycy
18. Szydłak Artur
19. Wawrzyniak Miłosz
20. Wołoszyn Mikołaj