ORLIK D3

KADRA
1. Broszko Bartłomiej
2. Czerepowicki Kacper
3. Dąbrowski Wojciech
4. Grabowski Szymon
5. Grabowski Szymon
6. Haponik Adrian
7. Leszkiewicz Błażej
8. Leszkiewicz Emil
9. Kołupajło Jakub
10. Krawczyk Tomasz
11. Kwiatkowska Julia
12. Polewicz Franciszek
13. Poźniak Igor
14. Różycki Ksawery
15. Rybiński Antoni
16. Sienkiewicz Tymoteusz
17. Słowik Maurycy
18. Szydłak Artur
19. Wołoszyn Mikołaj
20. Wójcik Aleksander
21. Wójcik Juliusz
22. Tarnogórski Krzysztof
23. Śnieg Jakub
24. Kozajda Michał
25. Sałacki Nikodem