HARMONOGRAM TRENINGÓW E3

PONIEDZIAŁEK: 
godzina: 18:30 – 20:00
miejsce: Stadion OSiR – Warta Gorzów/ dół

WTOREK: 
godzina: 18:30 – 20:00
miejsce: Stadion OSiR – Warta Gorzów/ góra

CZWARTEK:
godzina: 17:00 – 18:30
miejsce: Orlik – ul. Puszkina