HARMONOGRAM TRENINGÓW E3

PONIEDZIAŁEK: 
godzina: 18:30 – 20:00
miejsce: Orlik/Warta Arena – ul Żwirowa

WTOREK: 
godzina: 18:30 – 20:00
miejsce: Orlik/ I LO – ul. Puszkina

CZWARTEK:
godzina: 17:00 – 18:30
miejsce: Hala Sportowa/SP 21 – ul. Taczaka