HARMONOGRAM TRENINGÓW

Zajęcia prowadzone w ramach godzin lekcyjnych – KLASA PIŁKARSKA w Szkole Podstawowej numer 21.